duminică, 26 ianuarie 2014

Fostul han „La cei sapte principi electori” - Liceul Lenau cl. I-IV


Adresa: Piaţa Unirii nr.7
Istoric:
§  1752 – casa, aparţinând maistrului brutar Leopold Kayser, era „în şantier”
§ 1828 – casa aparţinea lui Andreas Constandinovich (Andrei Constandinovici)
§     1854 – în clădire funcţiona croitoria Anton
§     Sec XIX – renumitul han şi cafeneaua „La cei Şapte Principi Electori”
§     în jurul anilor 1900 – hanul a devenit un hotel, pe nume Bristol
§   1960 – clădirea adăpostea spaţii ale Şcolii Medii nr.2 – denumită astăzi Liceul Nikolaus Lenau, clasele I-IV
Arhitectura:
§     stilul arhitectural iniţial – baroc austriac, refăcut în stilul anilor 1900, curentul szeceszió
§     la mijlocul sec. al XX-lea ornamentele au fost îndepărtate
§   ultima restaurare s-a realizat conform planurilor arhitectului Lucia Pfaff (1995-1996)