luni, 20 ianuarie 2014

Casele Canonicilor


Adresa: Piaţa Unirii nr.8, 9, 10, 11
Nr.8 Casa Johann Szervinatz/ Ospătăria „La trei Husari”
Nr.9 Casa Costa Nica
Nr.10 Casa Canonicilor (Domherrn Gebäude)
Nr.11 Casa Krautwaschl
Istoric:
1758 – clădirea face parte din ansamblul de clădiri denumit „Casele Canonicilor” (Piaţa Unirii 8, 9, 10, 11), cu faţada pe aliniamentul pieţei
1828 – proprietar era Johann Szervinatz
1847 – în cea de la nr.9 funcţiona ospătăria „La trei Husari”
1852 – în cea de la nr.9 funcţiona fabrica de oţet
Arhitectura:
Stil eclectic istoricist (neobaroc). Parterul tratat ca un soclu cu bosaje. Pilaştri cu profile clasiciste. Pilaştri dublaţi în manieră barocă la cele trei travee centrale. Pilaştri pe două niveluri la cele două travee extreme ale faţadei. Poarta terminată cu un arc în mâner de coş. În curtea interioară, pe două laturi, cursive pe console din piatră naturală (la Viena cursivele curţilor interioare se numesc „Pawlatschen”).


Istoric:
1758 – clădirea face parte din ansamblul de clădiri denumit „Casele Canonicilor” (Piaţa Unirii 8, 9, 10, 11), cu faţada pe aliniamentul pieţei
1828 – proprietar era Koszta Nica       
Sec. XIX – în clădire funcţiona ospătăria „La balotul din Ardeal” precum şi alte firme comerciale şi filiale de bănci
Arhitectura:
Stil eclectic istoricist. Decoraţiuni clasiciste si neoromanice. Poarta terminată cu arc în plin cintru /Rundbogenstil. În curtea interioară cursive pe console din piatră naturală.Istoric:
1758 – clădirea face parte din ansamblul de clădiri denumit „Casele Canonicilor” (Piaţa Unirii 8, 9, 10, 11), cu faţada pe aliniamentul pieţei
1781 – Margareta Bibich, născută Tomejan donează clădirea piriştilor
1781 (12 mai) – imobilul este vândut de către piarişti canonicului Sorgenfrei
1828 – Casele Canonicilor (domherrn Gebäude)
Sec XIX, XX – în clădire funcţionau diferite firme comerciale
Arhitecura:
Stil eclectic istoricist (decoraţiuni neobaroce). Parterul tratat cu un soclu cu bosaje mai proeminente decât bosajele de la etaj. Deasupra ferestrelor de la etaj frontoane unduite frânte, tipic baroce. Poarta terminată cu un arc în mâner de cos. În curtea interioară cursive pe console din piatră naturală.Istoric:
1758 – clădirea face parte din ansamblul de clădiri denumit „Casele Canonicilor” (Piaţa Unirii 8, 9, 10, 11), cu faţada pe aliniamentul pieţei
1828 – proprietar era Frantz Krautzaschl
1844 – în clădire funcţiona ospătăria „La struţ” – nr.119
Sec. XIX, XX – în clădire funcţionau filiale de bănci, redacţii, sedii de partide
Arhitectura:
Stil eclectic istoricist (elemente clasiciste tratate în spirit neobaroc).
Parterul tratat ca un soclu cu bosaje. La etaj pilaştri corintici. Dublarea pilaştrilor este de factură barocă. Poarta terminată cu un arc în mâner de coş.