sâmbătă, 25 ianuarie 2014

Casa Bruck


Adresa: str. Mercy nr.9


Istoric:
§    1758 – pe acest amplasament se găsea o casă cu parter şi etaj, cu faţadele la stradă şi la piaţă
§    1828 – clădirea aparţinea lui Peter Zivkovich (Jivocici).
§    sec. XIX – clădirea adăpostea farmacia „La Crucea de Aur”
§    1898 – farmacia „La Crucea de Aur”
§   16 aprilie 1910 – autorizaţia de construire; comanditarul edificiului a fost Salamon Brűck, arhitect László Székely şi constructor, arhiectul Arnold Merbl
§    18 iunie 1911 – autorizaţie de folosire
Arhitectura:
§  a fost construită în stilurile Art Nouveau şi Secession, cu un caracter uşor eclectic.
§  colţurile clădirii se remarcă prin frontoanele foarte înalte, gravate cu iniţialele proprietarului „BS”
§  înălţimea foarte mare a clădirii reprezintă semnul clar al despărţirii de perioada barocă (atunci când clădirile cu multe etaje erau scumpe), dar în acelaşi timp denotă intenţia de a utiliza cât mai bine terenul îngust pe care este plasată (la începutul sec. XX etajarea nu mai era atât de costisitoare).
Casa Brűck este formată dintr-un număr foarte mare de plăci ceramice, inspirate din motivele folclorice ungureşti. Tendinţa vremii era înspre folosirea jocului de culori dat de varietatea plăcilor ceramice şi de acea  László Székely a optat şi el pentru acest lucru.

La parterul clădirii sunt magazine (spre str. Mercy), iar spre Piaţa Unirii este o farmacie, cu mobilierul şi vitnele parţial originale. Se remarcă vitraliul din partea superioară a vitrinei pe care este scris „farmacie” în trei limbi – română, germană şi maghiară (probabil vitrinele provin din perioada interbelică).