duminică, 9 februarie 2014

Casa Comunitatii Sarbesti


Locaţia: în Piaţa Unirii nr.5

Istoric:
§     1786 – pe parcelă exista o clădire cu faţada la aliniamentul pieţei şi al străzii. În clădire funcţiona Şcoala Rasciană (Sârbească)
§     1808 – terenul era liber, nu mai existau construcţii
§  1821-1824 – este construită clădirea actuală, aici funcţiona Şcoala Ortodoxă
§     1828 – Casa Comunităţii Ortodoxe
§  1847 – Casa „Nouă Iliră” - cu pivniţă de vinuri, ospătărie şi spaţii comerciale la parter
§     1853 – în clădire funcţionau nouă prăvălii
§     1865 – clădirea rămâne doar Comunităţii Sârbeşti
§ 1981 – arh. Şerban Sturdza execută în zona acoperişului frontonul neobaroc
Arhitectura:
§     stil clasicist – parterul tratat ca soclu
§  deasupra ferestrelor de la parter deschideri în formă de arcuri în plin cintru/Rundbogenstil
§    reminiscenţe baroce: dublarea semicoloanelor dorice de la intrare, poarta de intrare cu arc în mâner de cos, ferestrele acoperite de arcuri segment de cerc de la etaje
§  la etajele II si III ferestrele sunt încadrate de pilastri / lisene pe două niveluri