duminică, 2 februarie 2014

Claustrul Manastirii Franciscanilor Superiori


Locaţia: pe strada E. Ungureanu nr.1Istoric:
§     1740 – clădirea se afla în construcţie
§  1746 – era, în mare parte, terminată. Ea funcţiona ca mânăstire pe lângă Biserica Franciscanilor Bosnieci Superiori (1733-1736). Călugării franciscani au sosit în oraş în secolul XVI şi au construit un adevărat complex, format din bisericâă şi mânăstire, pe care le-au folosit până în anul 1789, când ambele au fost transferate Ordinului Piariştilor, care au deschis o şcoală în mânăstire.
§   1909 – mânăstirea a fost preluată de către primărie care a utilizat-o pentru conservatorul de muzică
§     1911 – biserica a fost demolată
§    Astăzi, clădirea găzduieşte Şcoala Populară de Artă. În zidul dinspre str. Ungureanu, se păstrează, încastrat în zidărie, un proiectil din cele trase din zona cartierului Fabric asupra cetăţii, de către artileria asediatorilor din armata revoluţionară maghiară în anul 1849.
Arhitectura:
  §     faţadă fără elemente stilistice pregnante
  § faţada a pierdut majoritatea ornamentelor; în jurul ferestrelor şi la cornişă profile „tradiţionale”